Advertisement

Produktionen

Tidningen Star Trek avslutar sin utgivning på svenska.

Biopremiär

Födda detta år

Avlidna detta år


1981 1900-talet
1980-talet
1983
Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.