Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

Händelser[]

  • händelser
  • Jordens Stjärnflotta bildas.
2160 2100-talet
2160-talet
2162