Memory Alpha
Advertisement

Enligt Daniels kom hans motståndare i det kalla tidskriget från 300 år före hans tid, vilket då skulle koppla dem till 2700-talet. De har inte uppnått möjligheten att själva färdas i tiden men kan projicera bilder till andra århundraden. (ENT: "Shockwave")

Händelser[]

  • 2769: Antropologer från omkring detta år reser tillbaka i tiden och observerar byggnationen av den stora pyramiden vid Giza. De använder sig av de bestämda riktlinjerna för tidsresor, fastställda i tidsavtalet (eng. Temporal Accord). (ENT: "Cold Front")
2600-talet Tidslinjen 2800-talet
Advertisement