Memory Alpha
Advertisement

Händelser[]

Vid denna tiden i en alternativ tidslinje hade Federationen blivit indragen i det kalla tidskriget och försökte att bibehålla dess integritet och dess subjektiva historias åtföljder. (ENT: "Azati Prime")
2900-talet Tidslinjen 3100-talet
Advertisement