FANDOM


Förindustriell civilisation på en M-klassplanet i alfakvadranten. Enterprise NX-01 besöker denna planet år 2151 och möter där apotekaren Riann som förstår att de är från en annan planet. En annan art, malurianerna exploaterade deras planet utan deras vetskap, vilket orsakade svåra sjukdomar bland akaalierna. (ENT: Civilization)

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.