FANDOM


Alfakvadranten, en av fyra kvadranter som vintergatan indelas i. En av de större nationerna i området är Federationen.

Arter i alfakvadrantenRedigera

För en fullständig lista över vilka som finns i databasen, se Arter i alfakvadranten
Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.