FANDOM


Klass: Okänt
Typ: Skyttel med neurogeniskt gränssnitt
Konstruktör: Okänt
Spelas av: Claire Rankin
Alice (skepp)
Alice-människa
Alice-abaddon
Alice Paris

Alice, ett mindre skepp av skyttels storlek som Tom Paris fann i Abaddons lager av gamla skatter och köpte av dess tidigare ägare, Abaddon. Det styrs av ett neurologiskt gränssnitt, vilket tillåter skeppet att interagera direkt med pilotens tankar. Paris beslöt sig för att ge skytteln namnet Alice, efter Alice Battisti som han hade varit intresserad av under tiden i stjärnflotteakademin.

Alice skannade Paris hjärnavtryck och blev därefter länkad till honom, precis som hon tidigare varit länkad med Abaddon. Hon behövde en biologisk varelse att arbeta tillsammans med, och denna blev Tom Paris. Med tiden blev Paris beroende av denna kontakt och han negligerade sitt ansvar ombord USS Voyager och förskjuta B'Elanna Torres. Men besättningen hann till slut föra Paris i säkerhet, medan Alice förstördes i en partikelfontän. (VOY: "Alice")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.