FANDOM


Amazonfloden, flod i sydamerika. Den nämndes som en av de geografiska platserna i en ordlek mellan Travis Mayweather och Jonathan Archer. (ENT: "Fight or Flight")

Amazonfloden nämndes inte i den slutliga klippningen av avsnittet, men konversationen kunde ses bland de bortklippta scenerna i DVDn för säsong 1 av Enterprise.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.