Memory Alpha
Advertisement

Böcker är en kulturyttring som består av skrivna ord. Mer moderna varianter är på 2300-talet s.k. holonoveller.

  • Moby Dick nämns i flera sammanhang som en av Jean-Luc Picards favoriter (Star Trek: First Contact).
  • Jake Sisko skrev egna böcker, och enligt en alternativ tidslinje blev det också bara hans debutroman som verkligen gavs ut (DS9: "The Visitor").
Advertisement