Böcker är en kulturyttring som består av skrivna ord. Mer moderna varianter är på 2300-talet s.k. holonoveller.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.