200px
Kön: Man
Ras: Människa
Född: 2332
Mor: Sarah Sisko
Far: Joseph Sisko
Son: Jake Sisko
Skådespelare: Avery Brooks

Benjamin Lafayette Sisko var en stjärnflotteofficer och befälhavare för Deep Space Nine och USS Defiant. Han var under sina sju sista år i tjänst även en framträdande religös profil inom bajorernas religion och agerade som sändebud för de så kallade profeterna.


Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.