FANDOM


Besättningsman (eng. Crewman) är den lägsta ranken en person på ett av federationens skepp kan ha. Den betecknas antingen med ett diagonalt streck eller en tom krage.

Besättningsman delas in i tre grader, besättningsman av tredje till första klassen, beroende på tjänstgöringstid.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.