Memory Alpha
Advertisement

Betakvadranten, en av fyra kvadranter som vintergatan indelas i.

Arter i betakvadranten[]

De mest kända arterna är Klingon och Romulaner.

För en fullständig lista över vilka som finns i databasen, se Arter i betakvadranten
Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Advertisement