Advertisement

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36

Borgerna härrör från Deltakvadranten där de har sin hemvärld, sin bas, kallad Unimatrix One. De har också herraväldet över en stor del av Deltakvadranten.

Borgerna består av humanoider med cybernetiska implantat, kallade drönare. Dessa drönare delar ett kollektivt medvetande genom neurala sändtagare. Kollektivets främsta mål är perfektion, vilket de försöker att uppnå genom att omvandla alla livsformer i galaxen till borger, genom att vad de kallar assimilation. Assimilationen sker genom att borgdrönare injicerar nanorobotar i kroppen på andra livsformer. Dessa nanorobotar anfaller offrets celler och tar gradvis över kontroll över värden. Dessutom opereras cybernetiska implantat in i livsformen som ger dem nya färdigheter och förmågor. Borger assimilerar även tekniknologi och maskiner.

Federationens första (officiella) möte med borgerna var ett resultat av Qs vilja att visa kapten Picard att de inte var så väl förberedda att möta galaxens invånare som de trodde. För att visa detta skickade han Enterprise till solsystemet J-25 där de anfölls av en borgkub, som i processen sökte igenom skeppets dator och bland annat upptäckte var jorden befann sig. (TNG: "Q, who?")


Crosis.jpg
Typisk borg-drönare.

Samhällsstruktur

Borgerna är sammankopplade med neurala sändtagare och har ett enda stort kollektivt medvetande, vilket utgör deras samhälle. De neurala sändtagarna är sammankopplade via subrymden, vilket gör att oavsett var en drönare befinner sig är den kopplad till kollektivet. Om länken skadas eller stängs av upplever drönaren ofta ett obehag och oft leder separationen till att de destruerar sig själva. Men det finns undantag. År 2368 separerar besättningen på Enterprise-D en drönare från kollektivet genom att koppla ur hans sändtagare och försöker få honom att fungera som en individ, vilket delvis lyckas. Ett annat undantag är Seven Of Nine som blir kvar efter att borgerna attackerat Voyager och sakta men säkert avassimileras. (VOY: "Scorpion"), (TNG: "I, Borg")

Borgsamhället är väsentligen ickehierarkiskt, varje drönare har tillgång till den samlade kunskapen och beslutsförmågan hos kollektivet. Men det är problematiskt att prata om enskilda drönare då dessa inte har ett enskildt medvetande som interagerar med andra medvetanden. Drönaren är ett instrument, ett gränssnitt som kollektivet använder för att interagera med den fysiska världen och andra livsformer. Det finns inga individer, varför är det vanskligt att jämföra strukturen på kollektivet med andra samhällen som består av individer. Borgsamhället kan närmast beskrivas som en livsform snarare än just ett samhälle.

Men det finns drönare som skiljer sig från övriga, nämligen drottningarna. Borgdrottningen skapades av kollektivet för att underlätta kontakt med arter med individualistiska samhällen, såsom federationen. Men precis som andra drönare är hon ett gränssnitt för kollektivet och är inte dess ledare. Hon är ett kommunikationsprotokoll med vissa taktiska uppgifter men är underställd kollektivet. En annan specialdrönare var Locutus av Borg som skapades genom att kollektivet assimilerade Jean-Luc Picard. Han fungerade som ett taktiskt protokoll vid slaget vid Wolf 359, då han genom sin kunskap om Federationens skepp och taktik fungerade som härförare åt en borgflotta. (TNG: "Best of both worlds") Star Trek: First Contact

Skepp

Borgerna använder flera olika skepp. De flesta är formade efter geometriska figurer och är byggda i syfte att assimilera arter, skepp, planeter och stationer som de stöter på. De vanligaste borgskeppen är:

  • Borgkub
  • Borgsfär
  • Drottningens yacht
  • Borgspanare
  • Borgrebellskepp
  • Borgstridskub

pt:Borg

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.