Memory Alpha
Advertisement

En Borg klass 4 stridskub.

Borg Klass 4 stridskub var ett rymdskepp som användes av Borgerna. Stridskuben skiljer sig på flera sätt från den traditionella kuben, med krafigt förstärkt skrov. Interiören skiljer sig också lite grann mot vad som är känt av "borg-arkitektur".

En del av en stridskubs interiör.

Skeppets centralplexus var skyddad av multi-regenerativa kraftfält.

Än så länge har bara ett sådant skepp observerats av stjärnflottan. Det var USS Voyager som stötte på detta skepp år 2376. Denna stridskub beordrades senare av Borg-drottningen att självförintas.

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.

pt:Cubo Borg

Advertisement