Memory Alpha
Advertisement

Brannon Braga är den store författaren inom Star Trek-världen med över hundra avsnitt.

Manus och annat författande[]

Star Trek: The Next Generation[]

 • Reunion
 • Identity Crisis
 • The Game
 • Power Play
 • Cause and Effect
 • Imaginary Friend
 • Realm of Fear
 • Schisms
 • A Fistful of Datas
 • Aquiel
 • Birthright, del I
 • Frame of Mind
 • Timescape
 • Phantasms
 • Parallels
 • Sub Rosa
 • Eye of the Beholder
 • Genesis
 • Emergence
 • All Good Things...

Star Trek: Voyager[]

 • Parallax
 • Phage
 • The Cloud
 • Emanations
 • Cathexis
 • The 37's
 • Projections
 • Non-Sequitur
 • Cold Fire
 • Threshold
 • Deadlock
 • Flashback
 • Remember
 • Future's End, del I
 • Future's End, del II
 • Macrocosm
 • Darkling
 • Rise
 • Favorite Son
 • Distant Origin
 • Scorpion, del I
 • Scorpion, del II
 • The Year of Hell, del I
 • The Year of Hell, del II
 • Prey
 • The Killing Game, del I
 • The Killing Game, del II
 • Living Witness
 • Hope and Fear
 • Night
 • Drone
 • Timeless
 • Dark Frontier, del I
 • Dark Frontier, del II
 • Think Tank
 • Someone To Watch Over Me
 • 11:59
 • Warhead
 • Equinox, del I
 • Equinox, del II
 • Dragon's Teeth
 • Memorial
 • Fury
 • Life Line
 • Unimatrix Zero, del I
 • Unimatrix Zero, del II
 • Human Error
 • Author, Author
 • Endgame

Star Trek: Enterprise[]

Filmerna[]

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Advertisement