Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

Data.jpg

Data var en android officerare vid stjärnflottan som tjänstgjorde majoriteten av sin karriär som örlogskapten på Enterprise-D och som vid sin död just blivit befodrad till kommendörkapten på Enterprise-E.


Skapande och utveckling[]

Kommendörkapten Data var en android som skapades av Doktor Noonien Soong i dennes lab på planeten Omicron Perseii. Han var en av Dr. Soongs tre androider som utrustats med positroniska hjärnor. De andra två är Lore och B-4. Data tog senare värvning vid stjärnflottan där han efter avslutat utbildning gjorde karriär som bryggofficerare vid Enterprise-D under Kapten Jean-Luc Picard. pt:Data

Advertisement