Advertisement
Fil:Deep space 9.jpg

Deep Space 9 (DS9) är en rymdstation som är lokaliserad i omlopp kring planeten Bajor. Där TV-serien Star Trek: Deep Space Nine utspelar sig.

Historia

Deep Space 9 byggdes av Cardassiska unionen under namnet Terok Nor mellan åren 2346 0ch 2351. den använndes under deras ocupation av Bajor procces anlängnig för malm.

Gul Dukat blev chef för anlängnigen 2362

2369 bestämde sig Cardassiska unionen för att avsluta ockupationen efter 60 år. i sammban med detta så bjöd den tilffäliga regering av Bajor in Federationen att ta han om den admenrativa delen av Terok Nor.

I sambandet med byte av ägare så bytte stationen namn till Deep Space 9. pt:Deep Space 9

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.