Memory Alpha
Advertisement

Defiant klassen[]

Defiant är ett av de mer kraftfulla skeppstyperna i Federationens flotta. Skepp utvecklades och byggdes på "Utopia Planitia Shipyards" för en uppgift, att slås mot och besegra BORG, själva utvecklingen gick relativt fort på grund utav det uppkommande hotet från just BORG år 2365. Den officiella benämningen på denna klass är "tung eskort" och skeppet är beväpnat med:

4 st Pulselaserkanoner

1 st Typ-10 laser

3 st Kvantumtorpedtuber

Skeppet:

Total vikt = 355 000 ton

Längd = 170,68 meter

Höjd = 30,1 meter

Maxhastighet = Warp 9

Antal däck = 4

Besättningen = 47

Advertisement