Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

Här står att T'Pol är subkommendör vilket torde bli underkommendör. Men eftersom hon på engelska är sub-commander borde hon väl bli under underkommendörkapten? Då commander är just kommendörkapten...