FANDOM


Doktor är en titel som används för att titulera en läkare. Att vara doktor innebär att man har ansvaret för den medicinska hälsan hos besättningen, man har också unika privilegier (en doktor kan t.ex. entlediga befälhavaren om han/hon anser att det finns medicinska skäl till det). Att vara doktor är ofta synonymt med att vara "CMO". Kända doktorer i de olika Star Trek-serierna har varit:

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.