Dominion är en nation i Gammakvadranten. Med sina ledare Grundarna som har genom gen manupltion skapat sina krigare Jem'Hadar och sin admenrtiva och diplomatiska ras Vorta. pt:Domínio

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.