Memory Alpha
Advertisement

Dominion är en nation i Gammakvadranten. Med sina ledare Grundarna som har genom gen manupltion skapat sina krigare Jem'Hadar och sin admenrtiva och diplomatiska ras Vorta. pt:Domínio

Advertisement