FANDOM


Dominionkriget, det officiella namnet på kriget mellan Federationsalliansen på ena sidan och Dominion på den andra, mellan åren 2373 och 2375.

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.