Memory Alpha
Advertisement

EMH står för Emergency Medical Hologram, eller Akutläkarhologram på svenska. Programmet installerades på samtliga Federationens nya rymdskepp runt 2370 avsett att vara ett stöd för den ordinarie doktorn och en tillfällig ersättning när denne var förhindrad.

Runt år 2377 installerades en ny version av programmet, EMH-2, på samtliga nyare rymdskepp.

Karaktärer[]

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Advertisement