Memory Alpha
Advertisement
Federationens loga
Nation: Förenade planeters federation
Plats: Alfakvadranten
Huvudstad: ParisJorden

Förenade planeters federation (engelska: United Federation of Planets), även hänvisad som Federationen eller PFP, är en interstellär nation bestående av planetära regeringar och kolonier. Federationens olika medlemmar är organiserade under de enande målen universell frihet, jämlikhet, fredfull samlevnad, handel, vetenskap, utforskning och gemensamt försvar. Dess territorie omfattar åtminstonde flertalet dussin sektorer i både alfa- och betakvadranten, spridda över nästan 8,000 ljusår rymd. År 2268 utgjorde medlemsantalet åtminstonde 30 (TOS: "Journey to Babel"), och år 2373 hade Federationen över 150 medlemmar och över 1,000 semi-autonoma kolonier. (Star Trek: First Contact) Många av Federationens medlemsvärldar var från början mänskliga kolonier och därför utgör människor majoriteten av stjärnflottans personal.

Federationen är en av alfakvadrantens mäktigaste stjärnomspännande stater. Till skillnad från den väldiga majoriteten av andra större och regionala imperier där makten har haft sitt ursprung hos en enskild dominant ras som underkuvat andra närliggande planeter och raser, har alla Federationens medlemsvärldar förenat sig av egen vilja i jämlik samlevnad. Även om dess multikulturella ursprung har föranlett en stämpel som en "blandras"-makt av en del utomstående så har dess olikartade ursprung också gett Federationen en unik styrka de senaste 200 åren.

Federationen är även känd för dess teknologiska resurser och dess personal. Särskilt Federationsingenjörer var respekterade som mästare av reparation och modifikation av teknologi, även av fiender till organisationen som Dominion.

Historia[]

Huvudartikel: Förenade planeters federations historia.

Federationen grundades år 2161 (TNG: "The Outcast"; ENT: "Zero Hour"), i San Fransisco på jorden kort efter, och delvis som resultat av, slutet på Jord-Romulanska kriget. Federationens frö grodde under den tillfälliga alliansen år 2154 under letandet efter ett Romulanskt drönarskepp. Det var vid denna tidpunkt som vulcaner, Människor, tellariter och andorianer för första gången enades för en gemensam sak. (ENT; "United"). Detta ledde vidare till grundandet av Planeters koalition ett år senare när Förenta Jorden, Vulcan, det Andorianska Imperiet, Tellar, Denobula Triaxa, Rigel V, Coridan och flertalet andra världar förenades i en gemensam ekonomisk union. (ENT: "Demons") Koalitionen fortsatte i riktning mot enighet i flera nästkommande år och slutligen ledde det till grundandet av Federationen efter Jord-Romulanska kriget.

Planeters koalitions roll i Jord-Romulanska kriget har inte avslöjats.
Det har blivit allmänt accepterat i fandom att 8 maj, 2161 var dagen som Federationen grundades. Detta datum har emellertid ingen kanon-uppbackning. Det bör dock noteras att 8 maj är samma dag som Paramount Pictures grundades år 1914.
Kommendör Picards scrapbook, sedd i Star Trek: Generations listar den 11e Oktober 2161 som dagen då Federationen grundades.

Fastän Federationens intentioner var fredliga förde dess expansionspolitik den nästan ofrånkomligen in i konflikt med andra stater i regionen. Den mest anmärkningsvärda konflikten under 2200-talet var med Klingonska imperiet och ett kortvarigt krig bröt ut år 2266 innan konflikten stoppades av organianerna (TOS: "Errand of Mercy"). Denna spänning blev dock avsevärt lindrigare mot slutet av århundradet med Khitomerkonferensen år 2293 som en väsentlig vändpunkt. När 2300-talet kom så började Federationen en aldrig tidigare skådad period av fredlig utforskning av galaxen utan några större konflikter längs dess gränser. Federationen stannade under denna period i ett tillstånd av konflikt av lägre nivå och kallt krig med Romulanska stjärnimperiet till föjd av det romulanska återframträdandet på den astropolitiska scenen år 2266.

En rad av lokala konflikter blossade upp under det sena 2340-talet i och med Federationens sammandrabbningar med raser som cardassianerna, talarianerna, sheliak, tholianerna och andra smärre regionala makter som Tzenkethi. Dessa konflikter var kortlivade, men i allra högsta grad tillbörliga Stjärnflottans maktutövande vid den tiden.

Men den mörkaste perioden i Federationens historia skulle snart anlända. Första kontakt med Borgkollektivet ledde till en rad attacker på Federationsutposter. Vid Slaget vid Wolf 359 sågs Stjärnflottan tilldelas ett förlamande slag och det tog många år att ens delvis återhämta sig. Federationen lärde sig snabbt att fienderna de hade haft att göra med i det förflutna inte var någonting i jämförelse med de kraftfulla makter som fanns på annat håll i galaxen.

Under 2370-talet etablerades kontakt med Dominion, den härskande makten i gammakvadranten. Efter flertalet skärmytslingar allierade Dominion sig med den Cardassianska unionen och sjösatte en invasion av alfakvadranten. Det kommande kriget var den största krisen i Federationsk historia. Även om de allierade styrkorna till sist trädde fram som segrare hade många av Federationens viktiga medlemsvärldar, inklusive Betazed, Coridan och Benzar tillfälligt blivit ockuperade innan Dominions offensiv kunde vändas tillbaks. Tusentals stjärnskepp och miljontals liv gick förlorade i vad som var den blodigaste konflikten i Federationsk historia. (Star Trek: Deep Space Nine)

Kriget och dess efterdyningar tillät emellertid Federationen att etablera nya förbindelser med många av dess tidigare motståndare. Man hoppades speciellt att förbindelserna med Romulanska stjärnimperiet skulle förbättras vilket skulle markera begynnelsen av politisk avspänning med en traditionell fiende till Federationen (Star Trek: Nemesis)

Framtiden[]

I åtminstone en version av 2500-talet har Federationen blivit en ännu mäktigare enhet. Klingonska imperiet, nu fullt integrerat i Federationen, förankrade sitt medlemskap tillsammans med raser som Itheniterna och Xindi. I denna tidslinjes 2550-tal visade sig Federationen bidragande till att stoppa Sfärbyggarnas invasion av galaxen, en handling som orsakade Sfärbyggarna att försöka stoppa Federationen att någonsin bli bildat genom att maniulera Xindi till att försöka utplåna Jorden år 2153. (ENT: "Azati Prime"). Vid tiden för denna tislinjes 3000-talet hade Federationen blivit indragen i det kalla tidskriget och försökte att bibehålla dess integritet och dess subjektiva historias åtföljder.

Statsskick[]

Federationska staten är organiserad som en federal republik där medlemsvärldarna och kolonierna bildar semiautonoma distrikt. Central auktoritet i Federationen är delegerad till tre förgreningar av Federationska staten: Federationens råd, den lagstiftande grenen av staten, Federationens president, verkställande beslutsfattare och statsöverhuvud, samt Federationens högsta domstol, den högsta juridiska instansen. (DS9: "Doctor Bashir, I Presume?") År 2286 samlades rådet i San Fransisco (Star Trek IV: The Voyage Home), emedan presidentens kansli var beläget i Paris. (Star Trek VI: The Undiscovered Country)

Ekonomi[]

Federationen har en massiv ekonomi byggd kring en storskalig, billig produktion av nästan alla konsumtionsvaror. Inga pengar används för grundläggande utgifter som mat, kläder eller husrum. Den grundläggande enheten för byte är federationenskredit. Avanceringar inom teknologi och ett drastisk skifte i allmänhetens attityder gentemot rikedom gjorde traditionella valutor förlegade under det 2100-talet och ledde fram till den Nya världsekonomin. Introduktionen och avancerandet av replikatorer under mitten och slutet av 2300-talet förändrade drastiskt ekonomins orientering eftersom materie-energi konvertering reducerade kostnaden av de flesta små- till mellanskaliga objekt till praktiskt taget ingenting. Även storskalig konstruktion sköttes effektivt.

Drivkraften bakom federationssamhället är, som många föredrar, inte längre tillförskaffandet av rikedom utan snarare självförbättring och allmännyttan. (Star Trek: First Contact) Företagsamhet, kanske ironiskt nog, uppmuntrades, även om huvudmålet hos de flesta satsningar inte längre var att skapa vinst. De var avsedda för personlig förnöjsamhet och förkovring. (DS9 "In the Cards")

Federationens olika stjärnsystem är generellt rika på naturresurser även om deras inneboende värde har förändrats eftersom replikatorer reducerade behovet av de flesta förädlade och semiförädlade material. Andra material som latinum, som var mer tids- och energikrävande, handlas ofta mot med planeter utanför Federationen. En av de mest värdefulla mineralerna var dilithium, som är livsviktigt i reglerandet av materia-antimaterareaktioner i Federationens kraftgeneratorer.

Federationsmedlemmar[]

Vid år 2373 bestod Federationen av åtminstonde 150 medlemsvärldar, spridda över 8000 ljusår. (Star Trek: First Contact)

 • Se: Lista över Federationsmedlemmar

Kolonier[]

 • Federationskolonier

Organ[]

 • Arkeologiska rådet
 • Astronomiska Kommittén
 • Jordbruksaffärsbyrån
 • Industrialisationsbyrån
 • Byrån för Planetära Avtal
 • Centralbyrån för Fångvård
 • Kartografidepartementet
 • Earth Broadcasting Network
 • Sjöfartens Patrulltjänst
 • News Network
 • Tidsutredningsdepartementet
 • News Service
 • Sektion 31 (officiellt ickeexisterande och osanktionerat)
 • Stjärnflottan
 • Terraformeringsmyndigheten
 • United Earth Space Probe Agency (Kort UESPA. Exiterade från det 21a århundradet och möjligen in i 23e århundradet)

pt:Federação Unida dos Planetas

Advertisement