FANDOM


Försteofficeren kallas i bland för sekond eller XO , en förkortning som står för Executive Officer. Denna person är näst högsta officeren ombord och kalls oftast försteofficer.

Försteofficern leder ofta uppdrag, har hand om bland annat tjänstgöringslistan (eng. duty roster) och fungerar som en länk mellan alla avdelningschefer och kommendören; han eller hon får alla rapporter och skickar dem vidare. Försteofficern är alltid en kommendörkapten eller örlogskapten.

Exempel på försteofficerare i Star Trek: Spock, William Riker, Kira Nerys, Amal "Chakotay" Kotay, T'Pol.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.