Memory Alpha
Advertisement

Fanjunkare är en officersgrad som tilldelas befäl som tjänstgjort länge men inte genomgått officersutbildning på Stjänflotteakademin.

Den delas upp i fyra grader: Chefsfanjunkare, Fanjunkare första klass, Fanjunkare andra klass, Fanjunkare tredje klass.

Advertisement