Memory Alpha
Advertisement

Är den planet som en ras har sitt ursprung från.

Advertisement