Hjälp:Innehåll

Detta är en enkel genomgång över hur man använder bildkoder i wikin.

Grundsyntax[redigera wikitext]

Voyager på DVD

Formatet för att visa en bild i text är: [[Bild:Wiki.png|Bildtext]].

Tillgängliga alternativ[redigera wikitext]

thumbnail, thumb 
Genererar en automatiskt storleksändrad tumbild, visas normalt till höger, med bildtexten under bilden. Det läggs även till en "förstora"-ikon. Exempel: [[Bild:Wiki.png|thumbnail|Bildtext]]
frame 
Bilden får en ram, även om det är en tumbild eller inte, och bildtexten visas.
right 
Högerjusterar bilden, kan användas med eller utan tumbild.
left 
Samma som ovan, men vänsterjusterar bilden.
none 
Bilden kommer att visas i texten på en egen rad, även om den visas som en tumbild.
sizepx 
Visar en tumbildsversion av bilden som är [size] pixlar bred (tex "150px"). Höjden kalkyleras för att behålla rätt bildkvot (formen på bilden).


Vertikala linjer ("|"-tecknet) används för att separera de olika alternativen från varandra och från bildtexten. Okända alternativ ignoreras och det sista alternativet används till bildtexten.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.