Memory Alpha
Advertisement

Hjälp:Innehåll

Detta är en enkel guide över hur man skapar tabeller med wikikod.

Tabell[]

Själva tabellen definieras med:

 {| parametrar
 |}

Istället för parametrar, så kan du fylla i vilka parametrar du vill som normalt skulle ingå i en HTML-tabell. Ett exempel som ofta används i Memory Alpha är: class="grey".

Notera: Du måste inkludera mellanslaget mellan {| och parametrarna, annars ignoreras den första parametern.

Rubrik[]

Rubriken genereras med:

 |+ rubrik

Rubriken måste vara på en egen rad för att bli igenkänd av wikins renderingsmotor.

Rad[]

En rad med celler startas med:

 |- 

Koden måste vara på en egen rad och har samma funktion som TR-taggen.

Rubrikcell[]

En rubrikcell skapas med:

 ! innehåll

Varje rubrikcell måste vara på en egen rad och har samma funktion som TH-taggen. Du kan tilldela rubrikcellen parametrar på följande sätt:

 ! parametrar | innehåll

Se till att ha ett mellanslag mellan den vertikala linjen och parametrarna!

Cell[]

Vanliga tabellceller (TD) skapas med:

 | innehåll

Dessa liknar rubrikcellerna, förutom att de använder "|"-tecknet istället för utropstecknet. Återigen så måste varje cell vara på en egen rad. Om du vill tilldela cellen parametrar, så skrivs de mellan de två vertikala linjerna:

 | parametrar | innehåll

Exempel[]

I följande exempel så kombineras alla exempel ovan till en hel tabell:


   {| class="grey"
   |+ Rubrik här
   |-
   ! Rubrikcell 1
   ! Rubrikcell 2
   ! Rubrikcell 3
   |-
   | Rad 1, Kolumn 1
   | Rad 1, Kolumn 2
   | Rad 1, Kolumn 3
   |-
   | Rad 2, Kolumn 1
   | Rad 2, Kolumn 2
   | Rad 2, Kolumn 3
   |-
   | colspan="2" | Rad 3, Kolumner 1-2
   | Rad 3, Kolumn 3
   |}

Så här visas tabellen i artikeln:

Rubrik här
Rubrikcell 1 Rubrikcell 2 Rubrikcell 3
Rad 1, Kolumn 1 Rad 1, Kolumn 2 Rad 1, Kolumn 3
Rad 2, Kolumn 1 Rad 2, Kolumn 2 Rad 2, Kolumn 3
Rad 3, Kolumner 1-2 Rad 3, Kolumn 3

Se även[]

Advertisement