Memory Alpha
Advertisement

HolQeD, ett klingonskt ord (sv. språkvetenskap eller lingvistik) är namnet på Klingon Language Institute's tidskrift vilken ges ut kvartalsvis. Den är indexerad av the Modern Language Association och använder referensgranskning av artiklarna. Tidskriften är helt fokuserad på det konstgjorda språket klingonska.

Externa länkar[]


Lista över svenska tidningar med Star Trek
Star Trek: 1/1981 | 2/1981 | 3/1981 | 1/1982 | 2/1982 | 3/1982 | 4/1982
Spock: 1/1992 | 2/1992 | 3/1992
Star Trek: The Next Generation: 1/1993 | 2/1993
Andra: HolQeD | Träsket
Advertisement