FANDOM


Hologram, en konstruktion av fotoner, kraftfält och materia skapad inom ett holodäck, en holosvit eller genom någon annan form av holografisk projektor. Hologram kan manipuleras av avancerade datorprogram vilka tillåter personer att interagera med de holografiska objekten . Högt avancerade holoprogram såsom EMH har med tiden även ansetts vara medvetna varelser med egna rättigheter som följd. Det finns också förekomster av naturligt levande fotoniska varelser i andra universa.

Se även:

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.