FANDOM


BorgScoutCrashed

Platsen där borg-skeppet hade krashat.

Drönaren Hugh

Drönaren Hugh, tidigare benämnd tredje av fem.

Hugh, tidigare benämnd tredje av fem var en Borg som hittades av besättningen på Uss Enterprise-D år 2368. Besättningen upptäckte att ett litet borg-skepp hade krashat i Argolis-hopen. När de undersökte krashplatsen fann de en borg som forfarande levde. Trots att Jean-Luc Picard ansåg att det skulle vara alltför farligt att ta ombord honom, eftersom andra borg oundvikligen skulle komma och leta efter honom, så gick han med på att ta ombord honom efter att doktor Beverly Crusher lyckades övertala honom, när hon påpekade att denna borg också hade mänskliga rättigheter.

Hugh hade mycket svårt att anpassa sig till denna nya miljö helt utan kollektivets alla röster, men han kom att betrakta Geordi La Forge som sin vän. Han skickades edan tillbaka till kollektivet.

När han återvände till sin kub med sin nyfunna individualitet, så spred det sig. Alla andra borger blev även de frigjorda från kollektivet, vilket orsakade totalt kaos. Vissa av borgerna började slåss med varandra, medan andra helt enkelt stängde av sig. Nu kunde de inte ens styra sitt eget skepp. Men så kom Lore. Han lovade förändringar, ett gemensamt mål för alla. Han lovade att föra ordning till kaos.(TNG Descent, del II.)

Hugh gillade inte det ledarskap som Lore utövade, utan fick med sig en liten skara av andra borger, som höll till under den byggnad som de andra borgerna, som var lojala till Lore höll till i.Hugh och hans efterföljare kunde sedan hjälpa kommendörkapen Riker och kapten Worf att rädda rådgivare Deanna Troi, örlogskapten Geordi La Forge och kommendör Picard från Lore och borgerna. ( TNG Descent,Descent del II.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.