Archer in the Delphic Expanse.jpg
Kön: Man
Ras: Människa
Född: 2112
Mor: Sally Archer
Far: Henry Archer
Skådespelare: Scott Bakula

Jonathan Archer, officer i stjärnflottan. Han var bland annat befälhavare för Enterprise NX-01. Innan det tjänstgjorde han som testpilot på Jorden för Warp-programmet.

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.