Memory Alpha
Advertisement

Kanon är de av kyrkan godkända bibelböckerna, ordet används då i betydelsen "måttstock", "rättesnöre" eller "normgivande skrift" (och därav den utökade betydelsen en etablerad grupp verk, t.ex. de 4 romaner och 56 noveller som utgör Arthur Conan Doyles samlade Sherlock Holmes-produktion). Motsatsen är apokryf.

I Star Trek-världen räknas följande som kanon:

Advertisement