Memory Alpha
Advertisement

Kapten är en militär grad, den amerikanska motsvarigheten heter Lieutenant. Graden kapten "graderas" mitt emellan Fänrik och Örlogskapten. I infanteri är flottgraden kapten jämställd med infanterigraden löjtnant.
I Stjärnflottan graderas graden kapten mittemellan Flottgraden löjtnant och Örlogskapten
I gamla arméer på Jorden (Som Amerikanska armén) delades Infanterilöjtnanter upp i Löjtnant, första klass och Löjtnant, andra klass, i flottgrader är det jämställt med Fänrik och Flottlöjtnant.
I det Romulanska stjärnimperiet finns det också en löjtnantsgrad, det finns även en grad motsvarande kapten. Där heter dock graden motsvarande kapten Romulansk Löjtnant och den motsvarande Löjtnant heter Underlöjtnant. I den gamla Engelska flottanJorden motsvarar Underlöjtnant graden Fänrik.
Det Andorianska kejsargardet använde på 2100-talet graden kapten.
Graden antas också finnas i flera andra civilisationers gradsystem.

Betecknas med två gyllene "pips" (enligt Stjärnflottans graderingsystem i TNG, DS9 och VOY). pt:Tenente

Advertisement