En titel är ett formellt tilltal som kopplas ihop med en persons namn, vilket indikerar en, oftast militär, grad eller en officiell position, alternativt att den används för att visa respekt.


All items (14)

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.