FANDOM


Kirayoshi OBrien

Kirayoshi O'Brien.

Kirayoshi O'Brien, Miles och Keiko O'Briens andra barn. Han är född år 2373.

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.