Memory Alpha
Advertisement

Klingonska imperiet eller Klingonimperiet är ett imperium bestående av klingonernas egna områden samt annekterade områden.

Historia[]

2500-talet[]

Under 2500-talet har Förenade planeters federation kommit att bli en mycket stark organisation. Klingonska imperiet, nu en fullt integrerad del av Federationen, är en stark medlem inom alliansen, tillsammans med arter som iteniterna och xindierna. (ENT: "Azati Prime")

Advertisement