FANDOM


Konteramiral är graden ovanför Kommendör av 1:a graden och under ViceAmiral. Konteramiral betecknas med två "pips" omslutna av en guldram.

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.