Memory Alpha
Advertisement
Jaryn

Jaryn

Ranek

Ranek

Lokirrimer, en art som är i krig med fotoniska varelser.

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Advertisement