Memory Alpha
Advertisement

Mallar är en metod där MediaWiki-mjukvaran lägger till standardiserade text- eller bildavsnitt till en artikel. Dessa avsnitt samlas under särskilda artiklar startandes med "Mall:" och uppdateras automatiskt på alla sidor där den används, så fort som mallsidan uppdateras.

Mallar finns här i fyra större kategorier och byggs ut allt eftersom behov uppstår:

  • Meddelandemallar. Används för att inkludera standardiserad information avsedda för att uppmärksamma användarna på saker som är av generellt intresse. Det kan då exempelvis handla om statusen på en artikel, en varning om ett möjligt upphovsrättsbrott, ett önskemål om kommentarer på artikeln eller andra liknande noteringar.
  • Navigationsmallar. Användare kan också skapa navigationsrubriker som kopplar ihop artiklar i en och samma meny. Detta är bra i en serie av artiklar, eller för en grupp av artiklar som handlar om ett gemensamt ämne.
  • Sidorubriksmallar. Många artiklar kan behöva standardiserade "sidorubriker" (sidebars) för att hjälpa till att få en informell översikt över det aktuella ämnet. Dessa sidorubriksmallar är användbara för att enkelt åskådliggöra bra information genom hela denna wiki.
  • Metamallar. Detta är rena textmallar. Om exempelvis en viss text upprepar sig på flera sidor (exempelvis med en lista över avsnitt i en viss series första säsong) kan det vara av värde att använda sig av en mall i stället, så att listan inte råkar bli fel i någon av artiklarna. Skapa då en metamall (eller "textmall" som den också kallas) så ser det rätt ut på alla sidor där mallen används.
  • Artikelmallar. Dessa mallar är inte mallar i exakt samma betydelse som ovan, utan skall ses som guider för att skapa nya sidor inom specifika områden (såsom avsnitt). Texten skall kopieras och sedan klistras in på den nyskapade sidan och därefter ändras efter behov. Exempel: Om du skapar ett avsnitt, använd mallen för avsnitt. Kopiera texten och ändra/lägg till det som behövs för att skapa det specifika avsnittet.
Advertisement