Memory Alpha: Mallar

De här mallarna är notiser som kan inkluderas i artiklar med syftet att informera användare om artikelns status.


Problem med artiklar[redigera wikitext]

Inga mallar än.

Sidor som behöver särskild genomgång[redigera wikitext]

Namn Nuvarande text
{{needing attention}}

Denna sida behöver ses över.

Denna sida har markerats som en sida som behöver ses över. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna sidan för att hjälpa till.

Informationsmeddelanden[redigera wikitext]

Namn Nuvarande text
{{gaffelsidor}}
Denna sida är inte komplett.

Detta är en gaffelsida, alltså en sida som pekar till andra (befintliga eller kommande) sidor som annars kan bära samma titel. Om du följde en länk hit, bör du överväga att gå tillbaka och ändra länken så att den pekar till rätt specifik sida.
{{spoiler}}
Spoilervarning.

Denna sida kan innehålla text och annat material som berättar om avsnitt/filmer som ännu ej har visats på svenskspråkig TV eller biograf. Vill du inte få förhandsinformation, läs någonting annat.
{{stub}}
Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.

Upphovsrätt[redigera wikitext]

Namn Nuvarande text
{{bildparamount}}
Den här bilden är upphovsrättsskyddad av Paramount Pictures. Bilden publiceras enligt bestämmelserna om "fair use" i den amerikanska upphovsrättslagstiftningen. Se upphovsrätt.

Kontakta användare[redigera wikitext]

Inga mallar än.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.