Memory Alpha
Advertisement
Mezoti.jpg
Namn: Mezoti
Kön: Kvinna
Art: norcadier
Spelas av: Marley McClean

Mezoti, den yngsta av de fem borgbarn som räddades ur ett skadat borgskepp av USS Voyager (VOY: "Collective"). Från början försökte hon att assimilera teknologi ombord Voyager, men efter att Doktorn lyckats med att ta bort de flesta av hennes borgimplantat, kunde hon interagera med resten av personerna ombord Voyager utan större problem. Hon är tydligt självständig och sätter sig gärna upp emot Seven of Nines fosterföräldrarskap, vilket var ansträngande för Seven. På konstlektionerna skapade hon oavsett sina upprorskänslor en bild av Seven, i stället för att genomföra uppdraget med en geometrisk figur. Detta gjorde hon bara för att det var roligare och med detta bevisade hon att hon var på god väg till att bli en fullfjädrad individ (VOY: "Child's Play"). Av Harry Kim fick hon en hårborste som hade tillhört Lyndsay Ballard (VOY: "Ashes to Ashes") och gillade skarpt Neelix historier (VOY: "The Haunting of Deck Twelve").

Hon är norcadier av ursprung, men Voyager misslyckades med att upprätta en kontakt med någon från hennes art. De lyckades dock att kontakta två andra borgbarns art, Azan och Rebi, wysantierna. De gav henne ett hem tillsammans med tvillingarna Azan och Rebi. (VOY: "Imperfection")

Advertisement