FANDOM


Montgomery Scott (Scotty bland sina vänner), serienummer SE 19754 T, var chefsingengör på både USS Enterprise NCC-1701 och USS Enterprise NCC-1701-A under en period av nästan 30 år.

Scotty i korthet

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.