FANDOM


Pardek var en romulansk senator som representerade Krocton SegmentRomulus. Pardek var bland delegaterna på Khitomerkonferensen år 2293 och tjänstgjorde sedan som medlem av den romulanska senaten i 90 år.

Pardek kallades en "folkets man". Han var något av en radikal, stödde många regeringsreformer och arbetade för fred genom hela sin karriär. Pardek arbetade också för att få ambassadör Spock till Romulus år 2368 för att stödja en underjordisk rörelse som ville få till stånd en återförening mellan romulanerna och deras vulcanska kusiner.

Pardek förrådde Spock, kommendör Picard och örlogskapten Data till romulanska myndigheter i utbyte mot fördelar han blivit utlovad av prokonsul Neral. (TNG: "Unification, del I" och "Unification, del II").

Pardek spelades av Malachi Throne.