Memory Alpha
Advertisement

Röd jätte är ett stadie en stjärna intar när den uppnår en viss ålder, och det stadium den träder in i innan den omvandls till supernova.

Se även[]

Advertisement