Memory Alpha
Advertisement

Är en ut av de större raserna i Betakvadranten. De har sina hemplaneter Romules och Remus. pt:Romulano

Advertisement