Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

Vetenskapsskepp tillhörande Federationen. SS Columbia kraschlandade på planeten Talos IV år 2236, när det var ute på uppdrag för American Continent Institutes räkning. Den enda överlevande var en kvinna, Vina, som togs om hand av planetens befolkning, Talosianerna. (TOS: "The Cage", "The Menagerie, del I")

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.