Memory Alpha
Advertisement

Självmord är när en person själv avslutar sitt eget liv.

Kulturella frågor[]

  • Invånarna på planeterna Eminiar VII och Eminiar III (Vendikar), före slutet på deras sekellånga krig, avsåg att frivilligt gå in i särskilda desintegreringsstationer som del av ett socialt kontrakt. (TOS: "A Taste of Armageddon")
  • Klingonska krigare som blir handikappade eller som förlorar sin heder kan be om assistans för att utföra ett rituellt självmord vid namn Hegh'bat. (TNG: "Ethics")
  • Alla kaeloner skall ta sitt liv vid 60 års ålder så att de äldre inte tär på samhället. (TNG: "Half a Life")
  • Flera vulcaner genomför rituellt självmord när de "når en viss begränsande ålder". (VOY: "Death Wish")
  • Q-kontinuet menar att självmord är en samhällsomstörtande verksamhet och förbjuder försök till självmord med hjälp av straff. Q (inte Q utan en annan individ som sedermera får namnet Quinn) har suttit inspärrad i mycket lång tid och vill nu ta livet av sig. Hans argument för att ta livet av sig är att han är uttråkad. Han har sett allt, gjort allt och hört allt under sitt långa liv. Kathryn Janeway blir domare i "rättegången" där Quinns öde avgörs och domen faller till hans fördel på så sätt att han får bli människa. Janeway önskar att Quinn noga tänker över de möjligheter han nu har att upptäcka hur det är att vara människa och till en början verkar saker och ting fungera. Till slut hjälper Q Quinn, helt mot Q-kontonuets vilja, att dö genom att ge honom medel att själv ta livet av sig. (VOY: "Death Wish")

Dödshjälp[]

Dödshjälp är avslutandet av livet med hjälp av annan person med önskemål från individen som önskar att dö. Detta kan ske av religiösa, kulturella eller medicinska skäl. I grund och botten är det behjälpt självmord.

  • Dödshjälp erbjöds till offren för "Quickening", det sista steget i den smärtsamma, obotliga och oftast dödliga sjukdomen teplan blight. (DS9: "The Quickening")
  • Leonard McCoy avslutade sin fars, David McCoy, liv som led av en smärtsam och obotlig sjukdom. Bara en kort tid därefter fann forskarna en bot för sjukdomen. (Star Trek V: The Final Frontier)

Försök till självmord[]

...

Utfört självmord[]

...

Osäkra och självmordsuppdrag[]

...

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Advertisement