FANDOM


Sovereign klassen är det första flag skeppet som är mer disagnat för strid än forsknig. som ett exempel så är den tyngre beväpnad än sin före gångare Galaxy-klass man har också tagit av alla som inte är officerare.

Mest kända av dessa skepp är USS Enterprise (NCC-1701-E).

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.